Wang Xuan

/

  • Wang Xuan, Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas, 120 x 95 cm
  • Wang Xuan, Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas, 80 x 60 cm
  • Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas,60x50cm
  • Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas, 100x80cm
  • Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas, 60x50cm
  • Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas, 60x50cm
  • Untitled, 2024, acrylic and mineral pigment on canvas, 60x50cm
Back