The Latch : That Obscure Object of Portraits
2017.10.14 - 2017.11.19
Artist: Cai Zebin, Lao Jiahui, Li Zhanyang, Liu Ye, Ning Haoxiang, Wang Tuo, Wang Xiaoqu, Wang Xingwei, Xie Nanxing, Xie Qi, Zhang Shujian

/