A Solo Show by Zhang Shujian: Mad Genius
2023.09.02 - 2023.10.21
Artist: Zhang Shujian

/

  • Zhang Shujian: "Mad Genius" exhibition view
  • Zhang Shujian: "Mad Genius" exhibition view
  • Zhang Shujian: "Mad Genius" exhibition view
  • Zhang Shujian: "Mad Genius" exhibition view
  • Zhang Shujian: "Mad Genius" exhibition view
  • Zhang Shujian: "Mad Genius" exhibition view